skip to Main Content

Huurvoorwaarden lesauto

 

Algemeen

 

 • Een huurdag duurt 24 uur en kan dagelijks aanvangen om 8.00 uur of 17.00 uur.
 • Weekendverhuur begint op zaterdag om 9.00 uur en eindigt maandag 08.00 uur. Indien eerder beschikbaar is, in overleg, op vrijdagmiddag huuraanvang mogelijk.
 • Bij aanvang van huur is dubbele legitimatie verplicht met een geldig Nederlands rijbewijs (minimaal nog 1 jaar geldig) en een paspoort en/of identiteitskaart. Voort dient men een kopie van het Uitreksel van de Kamer van Koophandel alsmede een geldige instructeurkaart te tonen ter verificatie.
 • De tarieven en andere vermelde prijzen zijn exclusief BTW en brandstof maar inclusief verzekering.
 • Een groene kaart is op aanvraag verkrijgbaar.
 • Het is niet toegestaan om met de huurauto buiten de EU te rijden, m.u.v. Noorwegen en Zwitserland.
 • De huurder is tijdens huurperiode verantwoordelijk voor de originele autodocumenten en de autosleutels.
 • De huurauto kan uitsluitend gedurende openingstijden teruggebracht worden. In overleg is terugbrengen buiten kantooruren eveneens mogelijk.
 • De brandstoftank van de huurauto dient bij terugkomst volledig afgetankt te zijn.
 • Behandelingskosten voor het evt. niet aftanken van de auto bedragen € 12.50 exclusief BTW en exclusief brandstofkosten.
 • Bij het terugbrengen van de huurauto dient u zich te houden aan de instructies van de verhuurder.
 • Indien de huurauto niet conform afspraak tijdig teruggebracht wordt, wordt € 500,- boete in rekening gebracht. Dit vanwege het niet tijdig kunnen inzetten van de huurauto bij de volgende huurder en het daardoor verliezen van de transactie.
 • Eventuele schade aan de huurauto dient binnen 12 uur aan Huureenlesauto.nl gemeld te worden, d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifte formulier (SAF).
 • Niet bijtijds gemelde schade is geheel voor rekening van huurder. Dit vanwege het niet tijdig kunnen inzetten van de huurauto bij de volgende huurder en het daardoor verliezen van de transactie.
 • Eventuele verlenging van huurperiode is uitsluitend mogelijk na toestemming van Huureenlesauto.nu.
 • Huurfacturen dienen door huurder binnen 14 dagen na datum facturatie aan Huureenlesauto.nu voldaan te worden.
 • Prijs- en modelwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

 

Borgsom en betaling

 

 • Minimale borgsom bedraagt € 500,- incl. btw.
 • Borgsom kan uitsluitend betaald worden d.m.v. een bankbetaling welke tot 48 uur voorafgaand aan de huurperiode door Huureenlesauto.nu is ontvangen of d.m.v. pinbetaling ten kantore van Huureenlesauto.nu. In overleg is contante betaling eveneens mogelijk.
 • Borgsom dient vooruit betaald te worden, deze wordt verrekend met de huurnota als de auto schadevrij door Huureenlesauto.nu ontvangen wordt.

 

Verzekeringen en eigen risico

 

 • De huurauto is WA en Casco verzekerd.
 • Het eigen risico inzake schade bedraagt € 500,- excl. BTW per schade en wordt verrekend met de vooruit betaalde borg.
 • Minimale leeftijd van de huurder c.q. de bestuurder dient 21 jaar te zijn.
 • Het afkopen van het eigen risico niet mogelijk.
 • Eventuele bovenhoofdse schade (vanaf de portierplaten en hoger) is geheel voor eigen rekening van de huurder.
 • Het hierboven vermelde eigen risico is tevens van toepassing op banden- en ruitschades.
 • Schade ontstaan door toedoen van onbekenden dan wel schade welke niet verhaalbaar is op enige partij, is volledig voor rekening van huurder.
 • Schade waarbij sprake is van opzet, drankgebruik en/of drugsgebruik geldt een aansprakelijkheid voor het gehele schadebedrag.

 

Overige voorwaarden

 

Zowel de Standaardbepalingen van BOVAG alsmede de Huurvoorwaarden van Huureenlesauto.nu zijn van toepassing op de huurovereenkomsten van Huureenlesauto.nu. In het geval dat het gestelde in de Standaardbepalingen strijdig zijn met de Huurvoorwaarden, prevaleren de Huurvoorwaarden van Huureenlesauto.nu. In de huurovereenkomst van Huureenlesauto.nu wordt melding gemaakt van het feit dat zowel de Standaardbepalingen als de Huurvoorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Deze overeenkomst dient dan ook ondertekend te worden vóór aanvang van de huurperiode. ABS Brouwer/ Huureenleasauto.nu behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een auto niet te verhuren.

Back To Top